Kontaktpersoner i IK Grane Allianse

 

Styret

NavnTelefonE-post 
Bård Einar Johansson (leder)911 86 002bard.einar.johansson@otera.no
Bjarne Tufte (nestleder)909 33 555leder@granefriidrett.noLeder IK Grane friidrett
Svein Are FolgerøIK Grane Håndball
Kåre Mortveit 911 06657kare.mortveit@losmail.noLeder IK Grane fotball
Odd Utstumo911 44903Odd@graneorientering.noLeder IK Grane Orientering
Anne-Tove Fersnes Holst-Pedersenholst-p@online.no
Tone Helle (vara)990 34674tone.helle@kitron.comLeder IK Grane Håndball
Geir Noraberg (vara)IK Grane Fortball
Arild Uldal (vara)IK Grane Friidrett

 

Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase

I idrettens database, Min idrett,  finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.

Fra Min idrett kan du: 

  • Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
  • Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg
  • Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
  • Melde deg på og betale kurs
  • Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner / løp (ikke alle idretter)
  • Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien
  • Betaling
  • Nå kan du også bruke Min idrett til å melde deg på og betale for lisenser, konkurranser, arrangementer og kurs. Foreldre kan få en samlet oversikt over medlemskapene til sine barn, og gjøre påmelding og betaling for disse på ett sted

Personlige opplysninger
Norges idrettsforbund følger Datatilsynets og Forbrukerombudets krav til forvaltning av personlige opplysninger. Du kan aktivt samtykke til hvorvidt du ønsker at din adresse, e-post og telefonnummer skal være tilgjengelig på Internett. Fra Min idrett kan du enkelt krysse av for hvordan du ønsker at informasjon om deg skal synliggjøres.

Min idrett er utviklet av Norges idrettsforbund i samarbeid med særforbundene. Kontakt klubben din hvis du finner feil vedrørende funksjoner, medlemskap, verv eller lisenser. Har du andre spørsmål kan du kontakte support på support@idrettsforbundet.no.