Klubben i sentrum

Idrettsklubben Grane ble stiftet 10. februar 1902 som en skiklubb og var de første årene primært en vinteridrettsklubb. Etterhvert utvidet klubben aktivitetene med andre idretter, og ble et fleridrettslag.

30. august 2010 omorganiserte klubben seg til en allianseklubb, og er i dag en av de største idrettsklubbene i distriktet med ca.1100 medlemmer.

Målet for klubben er å ha et levende, inkluderende idrettsmiljø innen fotball, håndball, friidrett, orientering, ski, barneidrett og idrett for funksjonshemmede.

I tillegg eier og drifter klubben Granestua med tilhørende løypenett, som er til nytte og glede for hele distriktets befolkning.

0

medlemmer i byklubben IK Grane. Bli med du også!

Hovedsponsor:

Arrangementer:

Det er ingen kommende hendelser på dette tidspunktet.


 
“Hvis du ikke har troen på deg selv, vil du alltid finne en måte å ikke vinne på” - Carl Lewis
 

IK Grane Arendal i sosiale medier

Våre hovedsponsorer
Agderposten-logo
UA-147102766-1