IK Grane starter gradvis sportslig aktivitet igjen

  • 21. mai 2020

IK Grane Allianse - byklubb og fleridrettsklubb i Arendal

Grane la med virkning fra 12. mars ned all sportslig aktivitet. Dette var i henhold til helsedirektoratets vedtak. Som en følge av at helsemyndighetene nå har vedtatt  retningslinjer for gradvis oppstart igjen, forholder også IK Grane seg dette.

IK Grane Fotball og IK Grane Håndball har startet trening innenfor respektive forbunds smittevernregler, som bl.a. gjelder minsteavstand og at man skal unngå aktiviteter som medfører direkte kontakt med felles utstyr. Skydebanen og Granehallen er åpnet for begrenset bruk, men garderobene er fortsatt stengt.

IK Grane  Friidrett og IK Grane Orientering har også startet med aktivitet innenfor gjeldende regelverk. Reglene er under fortløpende endring, og pr. 20. mai ble det varslet om at regjeringen åpner for mer barne-og ungdomsidrett.

IK Grane vil løpende tilpasse sine tiltak i tråd med helsemyndigheters råd og idrettens egen vedtak.

Spørsmål til IK Grane Allianse kan rettes til
leder Sverre Valvik  tlf  905 16 540.

Øvrige kontaktpersoner finner du her.