Smittevernregler og sportslig aktivitet i IK Grane

  • 19. oktober 2020

IK Grane Allianse - byklubb og fleridrettsklubb i Arendal

IK Grane la med virkning fra 12. mars 2020 ned all sportslig aktivitet. Dette var i henhold til helsedirektoratets vedtak. IK Grane har forholdt seg til at helsemyndighetene siden medio mai gjennom flere vedtak har lagt til rette for gradvis oppstart av sportslig aktivitet.

Barne-og ungdoms-idretten har etter skolestart kunnet drive sin aktivitet med trening og konkurranser etter særskilte smittevernstiltak innenfor sin idrett. Dette gjelder også for senior-nivå innenfor friidrett og orientering som ikke regnes som kontakt-idretter. For senior-nivå innen kontaktidrettene håndball og fotball er status i IK Grane pr medio oktober at Håndball Sr damer 1. Divisjon (Elite-nivå) er igang med treninger og kamper under bestemte smittevernstiltak. Bredde-senior for fotball og håndball kan senere starte opp kontakt-trening ihht plan med de ulike faser for gjenåpning av breddeidretten.

Se NIFs plan for gjenåpning av kontakttrening for voksne i breddeidretten her.

Idrettsforbundet og helsemyndighetene har gitt ut en smittevernveileder som alle idrettslag må følge.

IK Grane vil løpende tilpasse sin aktivitet i tråd med helsemyndighetenes råd og idrettens egne tiltak.

 

Spørsmål til IK Grane Allianse kan rettes til
leder Sverre Valvik  tlf  905 16 540.