Sparebanken Sør fornyer samarbeidsavtalen med IK Grane

  • 20. november 2020

Klubben får i tillegg kr 1,2 mill i gave fra bankens gavefond.

 

Sparebanken Sør har gjennom mange år vært IK Granes generalsponsor. For IK Grane er det  svært gledelig at banken ønsker å videreføre dette samarbeidet for årene 2020 – 2023.

Sparebanken Sør har et ønske om å bidra til vekst og utvikling i landsdelen. Videreføring av samarbeidsavtalen og gavetildelingen er en anerkjennelse av at IK Grane driver et godt og viktig arbeid blant barn og unge i Arendal.

Formelt er det IK Grane Allianse som ar avtalepart og gavemottager. Grane Allianse fordeler mesteparten av pengene videre til fotball, håndball, friidrett, orientering og all-aktivitet, samt til Granestua og Granehallen.

Samarbeidsavtalen medfører både rettigheter og plikter for avtalepartene. IK Grane Allianse og alle tilknyttede klubber og grupper vil gjøre sitt beste for at avtalen skal fungere som forutsatt.