Årsmøte 2021

  • 3. mars 2021

IK Grane Allianse - byklubb og fleridrettsklubb i Arendal

Det planlegges fysisk årsmøte for IK Grane i Granehallen 11. mai kl. 19.

Dersom smittevernreglene skulle tilsi at det ikke er mulig med fysisk møte, avholdes dette digitalt. Vi tar forbehold om endring av dato dersom smittevernreglene skulle tilsi det. Ved eventuelle endringer gis det melding om det i god tid før 11. mai.