Sportslig aktivitet i IK Grane følger regjeringens gjenåpningsplaner

  • 25. august 2021

IK Grane Allianse - byklubb og fleridrettsklubb i Arendal

Grane la med virkning fra 12. mars 2020 ned all sportslig aktivitet. Dette var i henhold til helsedirektoratets vedtak. IK Grane har denne vår og sommer fulgt regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet og sportslig aktivitet. Utøvere under 20 år har med unntak i noen perioder kunnet trene siden skolestart 2020.

Pr 18. juni ble det åpnet for kontakt-trening og dispensasjon fra avstandskravet for breddeutøvere over 20 år, og pr 2. august ble det åpnet for at breddeutøvere over 20 år kunne delta på kamper/idrettsarrangementer utenfor egen krets/region.

Dette betyr at alle utøvere i IK Grane uansett alder og idrett nå kan trene og konkurrere innenlands som før, men det er fortsatt nødvendig å utvise Coronavett etter gjeldende regler.

Spørsmål til IK Grane Allianse kan rettes til
leder Sverre Valvik  tlf  905 16 540.