Sportslig aktivitet i IK Grane følger de nye koronarestriksjonene fra 15. desember

  • 20. desember 2021

IK Grane Allianse - byklubb og fleridrettsklubb i Arendal

Etter en høst uten koronarestriksjoner i idretten, innførte regjeringen nye restriksjoner for samfunnet og idretten med virkning fra onsdag 15. desember.

I korthet betyr dette at 1 m regel innføres for utøvere over grunnskole-alder. Det betyr at kontakt-trening innen fotball og håndball ikke tillates for ungdom og voksne, men det tillates for barn i grunnskole og barnehage. For individuelle idrettsutøvere i Orientering og Friidrett kan treningen tilpasses 1 m regelen.

IK Grane tilpasser seg de nye restriksjonene, og følger regjeringens nye pålegg på de ulike treningsarenaene som Allianse-klubbene bruker. IK Grane vil løpende tilpasse seg endringer i regjeringens korona-tiltak.

Spørsmål til IK Grane Allianse kan rettes til
leder Sverre Valvik  tlf  905 16 540.