IK Grane Fotball fikk Inkluderingsprisen på årets Idrettsgalla Sør

  • 6. november 2022

Prisen ble utdelt i Aquarama, Kristiansand 5. november.

IK Grane Allianse gratulerer Grane fotball med inkluderingsprisen. Alle i Grane er stolte av dere!

Årets inkluderingspris IK Grane Fotball – bakgrunn for juryens begrunnelse

IK Grane Fotball har det siste året jobbet aktivt for å bedre jentetilbudet og inkludering av medlemmer med minioritetsbakgrunn i klubben. Jentetilbudet har gått fra null til å ha tilbud for 40 jenter fra 1. til 5. klasse. Pr dags dato er 57 forskjellige nasjonaliteter, og klubben har som mål å øke antall ledere, trenere og frivillige med minioritetsbakgrunn. Det jobbes bl.a. med å gi ut en brosjyre på 6 forskjellige språk om fotballens oppstarttilbud. Granefondet er under etablering for å hjelpe lavinntektsfamilier. Under prisutdelingen uttrykte nestleder Younes Shahriary at ”ingen skal slutte i Grane pga økonomi, alle er velkommen”.