Granestua har feiret 75 års jubileum

  • 21. oktober 2023

Søndag 15. oktober ble 75-års jubileet av Granestua feiret med kaffe og kake. Ledere for Grane Allianse og Granestua tursenter orienterte om jubileet og
hva Granestua betyr for klubben og Arendals befolkning. Det var stor oppslutning fra Grane-medlemmer og turgjengere, som også fikk oppleve
årets Granedag med aktiviterer fra klubbens idretter.

Det er nå 75 år siden Granestua ble bygget på dugnad av klubbens ildsjeler. Granestua har gjennomgått flere utvidelser og oppgraderinger siden den gang, tur-og løypenettet er stadig utvidet. Foran 75-års jubileet 15. oktober ble siste hånd lagt på verket med bytte gammel kledning og vinduer, og tillegg er mye innvendig modernisering og fornying foretatt de siste år. Klubben kan med rette være svært stolt av Granstua slik den nå fremstår. All ære til hyttestyret i regi av Rolf Petter Holthe mfl. for jobben som er gjort, og nesten alt gjøres fortsatt på dugnad !

Bruken av Granestua har økt den senere tid i takt med stadig oppgradert standard, det er høst og vinter som er de  periodene med mest besøk på hytta. Granestua brukes mye av Allianseklubbene ifbm sosiale tilstelninger og treninger, og er fortsatt treningsbasen for Grane Orientering.

De 2 siste år har det blitt arrangert en Grane-dag på Granestua der alle Allianseklubbene viser fram sine idretter, til glede for både unge og eldre turgjengere, samt bidrar til et felleskap på tvers av Alliansen.

Grane Allianse vil avslutningsvis gratulere hyttestyret ved Granestua for en fantastisk jobb  som er gjort der de seneste år, dette har stor betydning for klubben og Arendals befolkning, og vi ser fram til godt besøk og fornøyde gjester i årene som kommer.

 

Solskinn og godt besøk ved 75-årsdag Granestua 15. oktober. Grane-dagen arrangert samtidig 

 

Granestua innvendig etter oppussing

 

Dugnadsgjengen fullfører utvendig oppussing før 75 års jubileet