Årsmøte IK Grane Allianse

Granehallen

Saker som ønskes behandlet på møtet må sendes til: sverre.valvik@gmail.com innen tirsdag 29. mars. Se årsmøtepapirer her: Årsberetning IK Grane Arendal Allianse 202 Årsmelding og regnskap 2021 Budsjett 2022

Graneløpet

Granestua ,Norge

Velkommen til et løp med et snev av ”gamle dager” med veivalgsmuligheter på enkelte strekk. Arrangør IK Grane Arendal Orientering.