Årsmøte IK Grane Allianse

Granehallen

Det planlegges å avholde møtet fysisk i Granehallen. Deltagelse på fysisk årmøte ved påmelding pr mail sverre.valvik@gmail.com eller pr tlf 905 16 540.

Årsmøte IK Grane Allianse

Granehallen

Saker som ønskes behandlet på møtet må sendes til: sverre.valvik@gmail.com innen tirsdag 29. mars. Se årsmøtepapirer her: Årsberetning IK Grane Arendal Allianse 202 Årsmelding og regnskap 2021 Budsjett 2022