IK Grane Allianse er Aust-Agders største fleridrettsklubb

Idrettsklubben Grane ble stiftet 10. februar 1902 som en skiklubb og var de første årene primært en vinteridrettsklubb. Etterhvert utvidet klubben aktivitetene med andre idretter, og ble et fleridrettslag.

Den 30. august 2010 ble det på ekstraordinært årsmøte bestemt at IK Grane skulle bli et allianselag. Den sammen kvelden ble IK Grane Arendal orientering, IK Grane Arendal friidrett, IK Grane Arendal fotball og IK Grane Arendal håndball stiftet.

Glede, Utvikling, Trygghet, Fellesskap og Mangfold!

Et allianselag er definert av Norges Idrettsforbund som en slags «paraply» som binder de ulike idrettslagene som er organisert innenfor denne alliansestrukturen. Hvert idrettslag er selvstendige organisasjoner, og er i prinsippet frittstående idrettslag, men har en samlende identitet (navn, emblem og farger på drakter), samt avtaler om samarbeid ved bruk av de ulike idrettsanleggene, fellesaktiva og avvikling av fellesarrangementer som familieskirenn, aktivitetsdager, kulturarrangement og lignende. Alle medlemmer av de ulike idrettslagene, er også medlem av allianselaget.

Som byklubb jobber vi hele tiden med å utvikle våre grunnverdier: Glede, Utvikling, Trygghet, Fellesskap og Mangfold!

 

Styret i IK Grane Allianse 2020

NavnTelefonE-post
Bjarne Tufte909 33 565bjtu@cowi.comLeder IK Grane Allianse
Stig Alvestad990 41 018stigalvestad@gmail.comLeder IK Grane Orientering
Liv Bjørnson909 31 891livbjornson@gmail.comLeder IK Grane Håndball
Karl-Gunnar Ellefsen993 20 492kalle@granefotball.noLeder IK Grane Fotball
Øyvind Seime907 55 524oseime@gmail.comLeder IK Grane Friidrett
Eylert Ellefsen905 91 373eylert.ellefsen@gmail.comStyremedlem IK Grane Allianse
Ellinor Fossestøl922 05 862ellinor.b.fossestol@gmail.comStyremedlem IK Grane Allianse

 

Vennskapsklubben vår – Silkeborg Idrætsforening

IK Grane Arendal har helt siden 1950 vært vennskapsklubb med Silkeborg Idrætsforening i Danmark. Dette vennskapet må sies å være unikt og klubben har siden den gang vært utallige ganger i Silkeborg, og danskene har vært minst like mange ganger i Arendal. Det har vært kamper, treningsleire og ledertreff. Mange vennskapsbånd er blitt knyttet. Som alle vet, må vennskap pleies. Det er mange som har vært med på å holde dette samarbeidet og vennskapet vedlike. For IK Grane har spesielt Rolf Petter Holthe en stor del av æren for at det fremdeles eksisterer. I Danmark er det også flere som har bidratt, og spesielt gjelder dette Finn Mølgaard. Han har dessuten skrevet et imponerende dokument om Silkeborg IF: SIF i navne og tal.  Her kan en lese mer om vennskapet med IK Grane på side 150-156.

 

Anleggene våre

Bjønnes stadion er en idrettsbane på Myrene i Arendal, brukt til fotball og friidrett, anlagt i 1952. Anlegget er eid av Arendal kommune, og disponeres av IK Grane Arendal. I tillegg til at den er hjemmebane for IK Grane Arendal Fotball benyttes stadion av IK Grane Arendal Friidrett som treningsanlegg. Anlegget består av hovedbanen, der det ble lagt kunstgress i 2009, samt en treningsbane med gressmatte. Hovedbanen har løpebane (rødstubb) rundt og ved den ene kortsiden er det anlagt lengdegrop og kulering.

Granehallen
Som et av få idrettslag, eier IK Grane Arendal allianse sin egen hall –  Granehallen.
Granehallen er i dag et AS med eget styre.

Granestua
Drift og vedlikehold av Granestua tursenter utføres av IK Grane Allianses hyttelutvalg. Granestua er åpen for servering f.o.m september t.o.m mars måned, og i tillegg enkelte lørdager. Granestua ligger sentralt i et utstrakt nett av godt merkede sommer- og vinterløyper. Granestua kan også i noen utstrekning leies til forskjellige arrangementer.