Årsfest 2020

IK Grane Arendal Allianse – Årsfesten 17.1.2020

Midt i en stri sesong for noen og etter endt sesong for andre arrangeres idrettsgallaer landet over. En av byens mest tradisjonsrike idrettsklubber – IK Grane – arrangerte sin egen idrettsgalla.

Det er ikke første gang, allerede tidlig på 90-tallet så klubbledelsen behovet for å kunne gi tillitsvalgte, trenere og andre slitere samt sponsorer en «takk for innsatsen» med en enkel bankett – den gang på Grand Hotell.

Tiltaket ble umåtelig populært og har stadig økt i omfang og stil. Nå er klubbens Årsfest en begivenhet som ikke står tilbake for andre idrettsgallaer.

Klubben legger ned ti-tusener av dugnadstimer hvert år til glede for barn, unge og hvermannsen i byen vår, og ca 1200 medlemmer nyter godt av de ca 100-150 frivillige som legger ned tusener av dugnadstimer hvert år på treningsfelt og arenaer.
Først og fremst barn og unge, men også byens borgere kan glede seg over dette arbeidet som også innbefatter løyper i marka og Granestua Tursenter.

Til Årsfesten inviteres alle i klubben som har bidratt ved å gjøre noe for andre og hele 160 gjester hadde dresset seg opp til festen i Arendal Kulturhus fredag kveld der Buen restaurant sørget for mat og drikke før kveldens første høydepunkt; tildelinger av utmerkelser.
Som en del av Årsfest-konseptet besluttet man tidlig å foreta alle prisutdelinger på Årsfesten i stedet for på Årsmøtet – hvor deltakelsen stadig falt.

Av respekt for prisvinnerne var det adskillig bedre å hedre dem foran et stort publikum.

Ildsjelpris

Første tildeling var klubbens Ildsjelpris som i år gikk til Svein Taraldsen og Arne Lindstølen.

De har vært sammen om 2004 laget siden de startet som seks åringer, som trenere, lagledere og foreldrekontakter. De har vært dette lagets nestorer sammen og de siste årene også sammen med forskjellige hovedtrenere, men Svein og Arne består. De samler laget til sosiale sammenkomster, reiser på turneringer med laget og hjelper klubben til å få inn de midler som skal inn, kontingent og treningsavgift. Ikke alltid like lett å få inn, men disse 2 har stort sett oversikt og er behjelpelig med de som ikke alltid får det til. De ordner også sponsorer til laget sitt etter de retningslinjer (utarbeidet av Arne L.) som er vedtatt av styret og gjør det således enklere for spillerne å være med på turneringer og sosiale arrangementer. De stiller opp på dugnad når de blir bedt om det.  Svein ble i 2019 valgt inn i fotball-styret for 2 år.

Mangor Andersens Minnefond

Avdøde Æresmedlem Mangor Andersen testamenterte sine verdier til IK Grane – klubben i hans hjerte.
Årlig deles det ut kr 50 000,- til ulike gode formål i klubben.
I år ble beløpet delt på to mottakere:

1) IK Grane Arendal Håndball J18 (2001) har for første gang i historien kvalifisert seg til spill i Lerøy serien, som er nasjonal serie for J18, hvor de beste J18 lag i landet deltar.
Etter vår kjennskap er dette første gang ett lag fra Aust Agder har kvalifisert seg for Lerøy.
Lagets prestasjoner er et resultat av klubbens «Jenteløftet» som ble etablert for noe få år siden.
Laget ble tildelt kr 35 000,- fra fondet.

2) IK Grane Arendal Fotball G 2005 har vært en stor treningsvillig gjeng fra de startet som 6 åringer.
Det toppet seg i 2019 da de aller fleste hadde 2 treningsøkter per dag i en periode, morgen før skoletid og ettermiddag. Resultatene har ikke kommet av bare talent. I 2019 vant de Agdermesterskapet i five a side, finalen i Adidas cup som regnes som uoffisielt NM for aldersbestemte lag og ble nr 2 i kretsserien. De har også hevdet seg bra i andre store turneringer de har deltatt i. 6 av spillerne har spilt på Agder kretslag. Flere av spillerne deltar også ved oppstart av nye kull i klubben samt at de sammen med spillerutvikler besøker lag nedover i aldersklassene innad i klubben.

Bak laget står Ahmed Eskantana, Frank Johannesen, Lars Linstad og har de siste årene vært trent av spillerutvikler Reinhard Nærbø.

IK Grane Ambassadør

Mottakeren må ha representert klubben positivt i en «mannsalder».

Medlemmet ha klubben i sitt hjerte og være en tydelig person både internt og eksternt samt være en viktig kulturbærer.
En «Grane ambassadør» er en tydelig person i det offentlige rom der han/hun umiddelbart forbindes med IK Grane – helst (men ikke nødvendigvis) «all over» med et ben i flere av klubbens grener.
For å oppnå en slik «status» ser vi at et medlem må ha vært aktiv, synlig og tydelig – på en positiv måte – og bidratt til å styrke IK Granes rennommé .

Prisen IK Grane Ambassadør gikk til Sven-Erik Hanssen

Sven-Erik er vel den største Grane-patrioten blant dagens medlemmer.
Han har en mer en 40 års fartstid i klubben – som fotball-formann, daglig leder Deltid) i fotballgruppa, daglig leder (deltid) i IK Grane, daglig leder (deltid) i fotballkretsen, nestformann og sekretær i friidretten, redaktør av Graneavisa, krumtapp i Skagerrakmila, medlem av friidrettsstiftelsen og sentral i samarbeidet med Silkeborg I.F. (klubbens vennskapsklubb).
Sven-Erik er synonymt med IK Grane. Han har mottatt klubbens Hederstegn og Silkeborg I.F.’s sølvnål.

Kveldens gjeveste tildelinger var Æresmedlemskapet

Kveldens 2 mottakere var Åge Carlsen og Odd Utstumo.

For Åge Carlsen sier innstillingen:
Åge har vært en sentral person i både Grane og Aust-Agder Håndballkrets i en mannsalder.
Hans håndballkarriere begynte i 1960 og varte vel i nærmere 40 år.
Åge tok tidlig ansvar i Granes håndballgruppe og ble valgt til formann første gang allerede i 1964 – et verv han besatte i hele 8 perioder i årene ’64 til ’78 – altså hele 14 år mellom første og siste gang!
Han var også medlem av klubbens Hovedstyre i disse periodene.
I tillegg satt han som håndballens nestleder, sekretær og kasserer i 6 perioder til sammen, samt 1 år i håndball junior styret.
Han satt som vara i hyttestyret 1974.
Han har 6 sesonger som A-lagstrener i årene ’69 til ’82 og har mange år også som a-lags oppmann, trener for aldersbestemte og vært med i en rekke arrangementer og cuper i klubbens regi.
Hans glødende interesse for håndballsporten kombinert med lederegenskaper og kunnskap førte ham til formannsvervet i Aust-Agder Håndballkrets i 3 periode i årene ’73 til ’75.
Åge Carlsens navn dukker opp i ulike verv og funksjoner nesten årlig gjennom 25 år
Åge er fremdeles en fantastisk klubb-patriot som ofte er å se på damelagets kamper – alltid med velfunderte og kloke kommentarer til spillet på banen.

Odd Utstumo ble hedret for følgende:
Odd kom til klubben ca 1995 og engasjerte seg da i orienteringsgruppa – mest som engasjement i o-skolen.
Etter hvert tok han på seg større administrative oppgaver og har siden aldri sluppet taket selv om barn for lengst er ute av hjem og klubb.
Odds styrke er på engasjement, tall, nøyaktighet og organisering og han er selvskreven når store og små arrangementer skal planlegges og gjennomføres.

Han har et stort hjerte for rekrutteringsarbeidet.
I orienteringsgruppa har han hatt kasserer-jobben siden 2000, vært, leder av orienteringsgruppa siden 2017, Kasserer i IK Grane Arendal Allianse i noen år fra 2010 samt noen år som nestleder, vært sentral i omstrukturering av IK Grane som breddeklubb til allianseklubb, nestleder i Aust-Agder Orienteringskrets.

 

 

Da middag var fortært og priser delt ut overvar en oppstemt og forventningsfull forsamling premieren til Granerevyen.