Ledere i Hovedstyret / Allianse

NAVNÅR
Preben Jacobsen1902-04
Rudolf Hiestand1905
Preben Jacobsen1906-07
Rolf Blakstad1908
Einar Blakstad1909-10
Ivar H. Bentzen1911
Edvard Harboe1911-12
Leif Thorne1913-14
Trygve Dahlberg1914
Trygve Rosseland1915
Ivar H. Bentzen1916
Morten Kallevig Jr1917
Knut Andersen1918-19
Ivar H. Bentzen1920
Harald Maurstad1921-22
Simon Holmestrand1923-29
Bernhard Berthelsen1930-33
Jan Holden1934-35
Ingvald A. Jacobsen1936-45
Nils Gelius Nielsen1946-50
Alf Hedberg1951-52
Christian Jørgensen1953
Arne Sørensen1954-55
Kåre Midtun1956-57
Håkon Hellstrøm1958-63
Helge Krogh1964
Inge Eliassen1965-66
Kåre Midtun1967-69
Nils Åge Brekke1970-73
Per Hall1974-75
Leif Petter Halvorsen1976-78
Kjell Tønnessen1979-81
Anne-Ie Stiansen1981-83
Odd Wieder Boye1984-85
Jan Askeland1986-87
Leif Petter Halvorsen1988-89
Kristian Zachariassen1990
Oddvar Thorsen1991-93
Jan Askeland1994
Petter Lindås1995-02
Knut Arne Thorsdahl2003-05
Nils Morten Kirkedam Blakstad2006-08
Katrine Lunøe2009-10
Ledere Allianse
Thor Thunberg (interimsstyre)2010
Nina Johnsson2010-11
Knut Arne Thorsdahl2012-13
Bård Einar Johansson2014-18
Sverre Valvik2018-22
Bjarne Tufte2023 -