Norsk friidrett Aust- og Vest-Agder

Terminliste for sesongen 2016

Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin eller mosjon.friidrett.no. Det er arrangørenes ansvar. Det er informasjonen i forbundets terminliste som er den endelige og korrekte. For at stevneresultatene skal bli godkjent skal arrangementene registreres og godkjennes av NFIF. Det er arrangørens ansvar for at dette blir gjort.

I alle stevner som går på bane skal det betales lisens og arrangøren er pliktig til å kontrollere dette. For løp utenom bane godkjennes det også at det betales engangslisens. Resultatlistene skal lages etter NFIF godkjent mal, ellers vil de ikke automatisk bli lagt inn i nasjonal statistikk. Se på NFIF sine hjemmesider hvordan resultater skal rapporteres.

Terminlista for 2016 vil bli publisert i «papirformatet» på kretsens hjemmeside www.friidrett.no/agder. Forandringer må gjøres via sportsadmin eller mosjon.friidrett.no. Lista sendes lag og enkeltpersoner som ønsker det. Spørsmål om arrangementene rettes direkte til kontaktpersoner for lagene eller til daglig leder i AAFIK og VAFIK Jon Fjeld – på mail jonbesse.fjeld@friidrett.no eller på telefon 41227209.

 

Utgave pr. 30. mars

Norsk Friidrett Agder
Aust-og Vest-Agder Friidrettskretser