IK Granes årsfest 2023

  • 30. januar 2023

Etter 2 års «pandemipause» kunne klubben igjen arrangere sin tradisjonelle årsfest for sine ledere, trenere, foreldrekontakter og seniormedlemmer på Arendal kulturhus fredag 20. januar. Det var 130 feststemte Granemedlemmer som deltok på årsfesten, det var tydelig at dette satte man ekstra pris på etter 2 års «pandemipause».

Leder for IK Grane Allianse, Sverre Valvik, ønsket alle velkommen og orienterte kort om kveldens program. Programmet på årsfesten var som tidligere bespisning, presentasjon fra de ulike Allianseklubber inklusiv Granestua om hvordan «ståa» er, utdeling av ulike hedersbevisninger, og kvelden ble avsluttet med premieren på Granerevyen.

Et fellestrekk fra presentasjonene fra Allianse-styret, klubbene og Granestua, var at klubbens virksomhet synes å være i «godt driv». Samtlige ledere takket for den store frivillige innsatsen fra trenere, foreldre og andre som ytes. «Uten dere hadde ikke dette var mulig», ble det sagt.

Allianseleder Sverre Valvik og leder av Granerådet, Bård Einar Johansson, delte ut klubbens priser til medlemmer som har gjort seg særdeles bemerket over lengre tid i klubben. Disse var:

  • Ildsjelpris: Agnes-May Boswarwa (håndball) og Per Øyvind Pedersen (fotball)
  • Talentpris: Andrine Øynes
  • Mangors minnefond: Fotball – kr 50.000 – skal brukes på opprusting klubblokaler Bjønnes

Granerådets leder delte ut klubbens hederstegn og æresmedlemskap til:

  • Hederstegn: Bengt Roald Kittang Ramstad (håndball) og Geir Johnny Ringvoll (orientering)
  • Æresmedlem: Vibeke Sporaland (håndball)

Vibeke Sporaland har vært i håndballen siden 1980-tallet, først som spiller, senere som styremedlem og som trener. Hun har frontet breddelagene, i tillegg til å lede lag frem til den nasjonale Bringserien. Hun har også vært engasjert i barneidretten.

 

Blide prisvinnere på årsfesten: Per Øyvind Pedersen (Ildsjelpris), Frank Johansen (Mangors minnefond), Agnes-May Boswarwa (Ildsjelpris) og Andrine Øynes (Talentpris).

 

Klubbens æresmedlemskap og hederstegn ble delt ut til Geir Johnny Ringvoll (Hederstegn), Vibeke Sporaland (Æresmedlem) og Bengt Roald Kittang Ramstad (Hederstegn).