Kontaktpersoner i IK Grane Allianse

 

Styresammensetning 2024

NavnTelefonE-post
Bjarne Tufte909 33 565bjtu@cowi.comLeder IK Grane Allianse
Stig Alvestad990 41 018stigalvestad@gmail.comLeder IK Grane Orientering
Liv Bjørnson909 31 891livbjornson@gmail.comLeder IK Grane Håndball
Karl-Gunnar Ellefsen993 20 492kalle@granefotball.noLeder IK Grane Fotball
Øyvind Seime907 55 524oseime@gmail.comLeder IK Grane Friidrett
Eylert Ellefsen905 91 373eylert.ellefsen@gmail.comStyremedlem IK Grane Allianse
Ellinor Fossestøl922 05 862ellinor.b.fossestol@gmail.comStyremedlem IK Grane Allianse

 

Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase

I idrettens database, Min idrett,  finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.

Fra Min idrett kan du: 

  • Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
  • Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg
  • Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
  • Melde deg på og betale kurs
  • Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner / løp (ikke alle idretter)
  • Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien
  • Betaling
  • Nå kan du også bruke Min idrett til å melde deg på og betale for lisenser, konkurranser, arrangementer og kurs. Foreldre kan få en samlet oversikt over medlemskapene til sine barn, og gjøre påmelding og betaling for disse på ett sted

Personlige opplysninger
Norges idrettsforbund følger Datatilsynets og Forbrukerombudets krav til forvaltning av personlige opplysninger. Du kan aktivt samtykke til hvorvidt du ønsker at din adresse, e-post og telefonnummer skal være tilgjengelig på Internett. Fra Min idrett kan du enkelt krysse av for hvordan du ønsker at informasjon om deg skal synliggjøres.

Min idrett er utviklet av Norges idrettsforbund i samarbeid med særforbundene. Kontakt klubben din hvis du finner feil vedrørende funksjoner, medlemskap, verv eller lisenser. Har du andre spørsmål kan du kontakte support på support@idrettsforbundet.no.