Årsmøte 2021

Det planlegges fysisk årsmøte for IK Grane i Granehallen 11. mai kl. 19. Dersom smittevernreglene skulle tilsi at det ikke er mulig med fysisk møte, avholdes dette digitalt. Vi tar forbehold om endring av dato dersom smittevernreglene skulle tilsi det. Ved eventuelle endringer gis det melding om det i god tid ... Les mer

Sparebanken Sør fornyer samarbeidsavtalen med IK Grane

Klubben får i tillegg kr 1,2 mill i gave fra bankens gavefond.   Sparebanken Sør har gjennom mange år vært IK Granes generalsponsor. For IK Grane er det  svært gledelig at banken ønsker å videreføre dette samarbeidet for årene 2020 - 2023. Sparebanken Sør har et ønske om å bidra til vekst og ... Les mer

Smittevernregler og sportslig aktivitet i IK Grane

IK Grane la med virkning fra 12. mars 2020 ned all sportslig aktivitet. Dette var i henhold til helsedirektoratets vedtak. IK Grane har forholdt seg til at helsemyndighetene siden medio mai gjennom flere vedtak har lagt til rette for gradvis oppstart av sportslig aktivitet. Barne-og ungdoms-idretten har etter ... Les mer

IK Grane Arendal Allianse – Årsfesten 17.1.2020

Midt i en stri sesong for noen og etter endt sesong for andre arrangeres idrettsgallaer landet over. En av byens mest tradisjonsrike idrettsklubber – IK Grane – arrangerte sin egen idrettsgalla. Det er ikke første gang, allerede tidlig på 90-tallet så klubbledelsen behovet for å kunne gi tillitsvalgte, ... Les mer