Sportslig aktivitet i IK Grane følger regjeringens gjenåpningsplaner

Grane la med virkning fra 12. mars 2020 ned all sportslig aktivitet. Dette var i henhold til helsedirektoratets vedtak. IK Grane har denne vår og sommer fulgt regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet og sportslig aktivitet. Utøvere under 20 år har med unntak i noen perioder kunnet trene siden skolestart ... Les mer

Sparebanken Sør fornyer samarbeidsavtalen med IK Grane

Klubben får i tillegg kr 1,2 mill i gave fra bankens gavefond.   Sparebanken Sør har gjennom mange år vært IK Granes generalsponsor. For IK Grane er det  svært gledelig at banken ønsker å videreføre dette samarbeidet for årene 2020 - 2023. Sparebanken Sør har et ønske om å bidra til vekst og ... Les mer

Smittevernregler og sportslig aktivitet i IK Grane

IK Grane la med virkning fra 12. mars 2020 ned all sportslig aktivitet. Dette var i henhold til helsedirektoratets vedtak. IK Grane har forholdt seg til at helsemyndighetene siden medio mai gjennom flere vedtak har lagt til rette for gradvis oppstart av sportslig aktivitet. Barne-og ungdoms-idretten har etter ... Les mer

IK Grane Arendal Allianse – Årsfesten 17.1.2020

Midt i en stri sesong for noen og etter endt sesong for andre arrangeres idrettsgallaer landet over. En av byens mest tradisjonsrike idrettsklubber – IK Grane – arrangerte sin egen idrettsgalla. Det er ikke første gang, allerede tidlig på 90-tallet så klubbledelsen behovet for å kunne gi tillitsvalgte, ... Les mer