Idrettsgrener i IK Grane Arendal

 

IK Grane Arendal orientering

IK Grane Arendal orientering er en av de største orienteringsklubbene på Sørlandet og størst i Aust-Agder med ca. 100 medlemmer. Klubben arrangerer o-skole hvert år, tilbyr kurs i bruk av kart til skoler og bedrifter og lager kart over områdene i distriktet. Sammen med Hisøy OK og ØIFs o-gruppe lager de Stifinner’n – et turorienteringsopplegg for hele familien hvert år. I tillegg drifter IK Grane Arendal orientering Granestua og rydder og merker 120 km med turløyper – sommer som vinter. Klubben kjører også 50 km skiløyper.

 

IK Grane Arendal friidrett

IK Grane Arendal friidrett er et idrettslag med ca. 130 medlemmer. Vi er en breddeidrettsklubb som ønsker velkommen til utøvere på alle nivåer, både elite, bredde, ungdom og rekrutter. Vi har også tilbud til barn med utviklingshemming. Gjennom året har IK Grane Arendal friidrett også flere arrangementer som for eksempel Arendalslekene, Arendalsstafetten og klubben er medarrangør på Skagerrakmila.

 

IK Grane Arendal fotball

IK Grane Arendal fotball er den eldste av de eksisterende idrettsgrenene i klubben og har ca. 600 medlemmer i alle aldersklasser – fra 6 – 75år! Fotballens arenaer er Bjønnes/Norac Stadion/Skydebanen og Myra Idrettspark.

 

IK Grane Arendal håndball

IK Grane var Aust-Agders første klubb med håndball som idrettsgren, da klubben sommeren 1945 arrangerte den første treningssamlingen for damer på Skydebanen. I dag har IK Grane Arendal håndball ca. 250 medlemmer og har lag for gutter og jenter i aldersbestemte klasser fra 6 til 18 år. I tillegg har klubben for sesongen 2022/23 seniorlag damer i 2. divisjon, 3. divisjon, 5. divisjon, veteranklasser og et eget TH-lag (Tilrettelagt Håndball).

IK Grane Arendal håndball har sin tilhørighet til Granehallen som ligger sentralt på Skydebanen i Arendal. Elitelaget i 2. divisjon spiller sine hjemmekamper i byens storstue, Sparebanken Sør Amfi på Myra.

 

Allidrett

Allaktivitetsgruppa til IK Grane Arendal består av ungdom med utviklingshemming i alderen 17 – ca. 22 år. Gruppa har vært stabil i flere år og har ca. 11 medlemmer. Dette er ungdom fra Tvedestrand, Froland, Grimstad og Arendal.

 

Vi bruker:

Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase

I idrettens database, Min idrett,  finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.

Fra Min idrett kan du: 

  • Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
  • Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg
  • Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
  • Melde deg på og betale kurs
  • Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner / løp (ikke alle idretter)
  • Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien
  • Betaling
  • Nå kan du også bruke Min idrett til å melde deg på og betale for lisenser, konkurranser, arrangementer og kurs. Foreldre kan få en samlet oversikt over medlemskapene til sine barn, og gjøre påmelding og betaling for disse på ett sted

Personlige opplysninger
Norges idrettsforbund følger Datatilsynets og Forbrukerombudets krav til forvaltning av personlige opplysninger. Du kan aktivt samtykke til hvorvidt du ønsker at din adresse, e-post og telefonnummer skal være tilgjengelig på Internett. Fra Min idrett kan du enkelt krysse av for hvordan du ønsker at informasjon om deg skal synliggjøres.

Min idrett er utviklet av Norges idrettsforbund i samarbeid med særforbundene. Kontakt klubben din hvis du finner feil vedrørende funksjoner, medlemskap, verv eller lisenser. Har du andre spørsmål kan du kontakte support på support@idrettsforbundet.no.